AHS PROPERTY

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN DIGIT...
Mức lương: 8.000.000 đ- 10.000.000 đ/ tháng + Hoa hồng
Hạn nộp: 31/08/2024
KẾ TOÁN DOANH SỐ
Mức lương: 12.000.000 đồng
Hạn nộp: 31/08/2024
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Mức lương: 15.000.000 đồng
Hạn nộp: 31/08/2024
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Mức lương: 15.000.000 đồng
Hạn nộp: 31/08/2024
TRƯỞNG PHÒNG TRUY...
Mức lương: 15.000.000 đồng + Hoa hồng
Hạn nộp: 31/08/2024
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Mức lương: 25.000.000 + Hoa hồng + Thưởng
Hạn nộp: 31/08/2024
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Mức lương: 8.000.000 + hoa hồng
Hạn nộp: 31/08/2024
TRƯỞNG PHÒNG KINH...
Mức lương: 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng
Hạn nộp: 31/08/2024