AHS PROPERTY

NEWS & EVENTS

NEW LESSON

Cách xây dựng danh mục đầu tư bất động sản
Cách xây dựng danh mục đầu tư bất động sản
Khi tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản, để tránh tình trạng lãng phí thời gian và nguồn lực quản...
Khi tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản, để tránh tình trạng lãng phí thời gian và nguồn lực quản lý, các...
Quản lý danh mục đầu tư: Thế nào là quản ...
Quản lý danh mục đầu tư: Thế nào là quản lý đa dạng và hiệu quả?
The real estate market has been relatively volatile in recent times, partly due to customer trends...
The real estate market has been relatively volatile in recent times, partly due to changing customer trends...
Các bước quản lý đa dạng danh mục đầu tư ...
Các bước quản lý đa dạng danh mục đầu tư bất động sản
In fact, many investors have let their assets (real estate investment portfolio)...
In reality, many investors have let their assets (real estate investment portfolio) scatter...
Bỏ túi 4 bước để quản lý danh mục đầu tư ...
Bỏ túi 4 bước để quản lý danh mục đầu tư bất động sản
Thị trường Bất động sản tương đối biến động trong thời gian qua, một phần là do xu hướng của khách hàng...
Thị trường Bất động sản tương đối biến động trong thời gian qua, một phần là do xu hướng của khách hàng thay đổi...
Cách xây dựng danh mục đầu tư bất động sản
Cách xây dựng danh mục đầu tư bất động sản
Khi tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản, để tránh tình trạng lãng phí thời gian và nguồn lực quản lý, các nhà đầu tư thường lập ra chiến lược đầu tư tổng thể. Một chiến lược đầu...
Khi tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản, để tránh tình trạng lãng phí thời gian và nguồn lực quản lý, các...
Quản lý danh mục đầu tư: Thế nào là quản lý đa dạ...
Quản lý danh mục đầu tư: Thế nào là quản lý đa dạng và hiệu quả?
The real estate market has been relatively volatile in recent times,...
The real estate market has been relatively volatile in recent times, partly due to changing customer trends...
Các bước quản lý đa dạng danh mục đầu tư bất động...
Các bước quản lý đa dạng danh mục đầu tư bất động sản
Trong thực tế không ít nhà đầu tư đã để nguồn tài sản...
In reality, many investors have let their assets (real estate investment portfolio) scatter...
Bỏ túi 4 bước để quản lý danh mục đầu tư bất động...
Bỏ túi 4 bước để quản lý danh mục đầu tư bất động sản
Thị trường Bất động sản tương đối biến động trong thời gian qua,...
Thị trường Bất động sản tương đối biến động trong thời gian qua, một phần là do xu hướng của khách hàng thay đổi...

Event

AHS - Summary of the first 6 months of 2022
AHS - Summary of the first 6 months of 2022
The ceremony of honoring and summarizing the first 6 months of AHS took place successfully with many program items, giving all employees a memorable Galadinner night.
The ceremony to honor and summarize the first 6 months of AHS took place successfully with many categories...
Year End Party 2022 - Celebrating 2 years of...
Year End Party 2022 - Celebrating 2 years of development of AHS
On the evening of January 6, 2023, AHS Real Estate Joint Stock Company held a...
On the evening of January 6, 2023, AHS Real Estate Joint Stock Company held a memorable Party Night "AHS 2 Years -...
Charity program for disadvantaged households...
Charity program for disadvantaged households of AHS
AHS believes that there is only care and love "good leaves protect...
AHS believes that there is only care and love "good leaves cover torn leaves", mutual support and sharing among members...
AHS: Bringing a warmer winter to Nam Dan, Xin Ma...
AHS: Bringing a warmer winter to Nam Dan, Xin Man, Ha Giang
On December 10, 2022, AHS Real Estate Joint Stock Company journeyed to...
On December 10, 2022, AHS Real Estate Joint Stock Company made a volunteer journey "Warm up for you" to bring love to children...